KVKK ve Gizlilik Politikası

WEBVO DANIŞMANLIK VE TEKNOLOJİ LİMİTED ŞİRKETİ

Adres: Ataköy 7-8-9-10. Kısım Mah. Çobançeşme E-5 Yan Yol Cad. No: 20/1/70 Bakırköy / İSTANBUL
Tel: 0212 706 48 81
Vergi Kimlik Numarası: 8001232982
Vergi Dairesi: Bakırköy
Ticaret Sicil No: 1005280
Mersis No: 0800123298200001
E-Posta: info@webvo.com.tr

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK) Politikası

WEBVO DANIŞMANLIK VE TEKNOLOJİ LİMİTED ŞİRKETİ (“Şirket”) olarak kişisel verilerinizin güvenliğini sağlamak amacıyla, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) kapsamında gerekli önlemleri almaktayız. Bu politikada, kişisel verilerinizin nasıl toplandığı, işlendiği, saklandığı ve korunduğu konusunda sizleri bilgilendirmek istiyoruz.

1. Kişisel Verilerin Toplanması ve İşlenmesi

Kişisel verileriniz, sizlerle olan ticari ilişkimiz çerçevesinde ve hukuki yükümlülüklerimizi yerine getirmek amacıyla toplanabilir. Kişisel verileriniz şu amaçlarla işlenebilir:

 • Ticari faaliyetlerin yürütülmesi ve yönetilmesi
 • Hizmet sunum süreçlerinin planlanması ve icrası
 • Müşteri ilişkileri yönetimi
 • Finans ve muhasebe işlemlerinin gerçekleştirilmesi
 • Hukuki yükümlülüklerin yerine getirilmesi

2. Kişisel Verilerin Saklanması ve Korunması

Kişisel verileriniz, KVKK ve ilgili mevzuata uygun olarak güvenli ortamlarda saklanmaktadır. Yetkisiz erişim, veri kaybı veya başka bir veri ihlali durumunu önlemek için gerekli tüm teknik ve idari tedbirler alınmaktadır.

3. Kişisel Verilerin Üçüncü Kişilerle Paylaşımı

Kişisel verileriniz, işbu politika ve KVKK’nın öngördüğü durumlar dışında, yasal zorunluluklar olmadıkça üçüncü kişilerle paylaşılmayacaktır. Ancak, hizmet sağlayıcılarımız ve iş ortaklarımızla yapılacak anlaşmalar gereği, kişisel verileriniz, yurt içi veya yurt dışındaki üçüncü kişilerle paylaşılabilir.

4. Kişisel Veri Sahibinin Hakları

KVKK madde 11 uyarınca, kişisel veri sahipleri, Şirketimize başvurarak;

 • Kişisel verilerinin işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • İşlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • İşlenme amacını ve amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,
 • KVKK’nın 7. maddesi çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
 • Düzeltme, silme veya yok edilme işlemlerinin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahiptir.

Yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak için bizimle iletişime geçebilirsiniz.

Gizlilik Politikası

WEBVO DANIŞMANLIK VE TEKNOLOJİ LİMİTED ŞİRKETİ olarak gizliliğinize büyük önem veriyoruz. Bu gizlilik politikası, web sitemizi ziyaret eden kullanıcıların gizliliğini korumak ve kişisel verilerin nasıl toplandığını, kullanıldığını ve korunduğunu açıklamak için hazırlanmıştır.

1. Toplanan Bilgiler

Web sitemizi ziyaret ettiğinizde, aşağıdaki bilgiler toplanabilir:

 • İletişim bilgileriniz (isim, e-posta adresi, telefon numarası)
 • Web sitemizi kullanımınıza dair bilgiler (IP adresi, tarayıcı tipi, ziyaret tarihleri)

2. Bilgilerin Kullanımı

Toplanan bilgiler, şu amaçlarla kullanılabilir:

 • Sizlere daha iyi hizmet sunmak ve ihtiyaçlarınıza uygun çözümler üretmek
 • Web sitemizin kullanımını analiz etmek ve geliştirmek
 • İletişim taleplerinizi yanıtlamak

3. Bilgilerin Paylaşımı

Kişisel bilgileriniz, yasal zorunluluklar ve hizmet sunum süreçlerimizin gereklilikleri dışında üçüncü şahıslarla paylaşılmayacaktır. Verilerinizin paylaşılması durumunda, gerekli tüm güvenlik önlemleri alınacaktır.

4. Çerezler (Cookies)

Web sitemizde çerezler kullanılmaktadır. Çerezler, web sitemizi ziyaret ettiğinizde cihazınıza yerleştirilen küçük metin dosyalarıdır. Çerezler, site içi deneyiminizi geliştirmek ve web sitemizin işleyişini analiz etmek için kullanılmaktadır. Tarayıcı ayarlarınıza göre çerezleri reddedebilir veya silebilirsiniz.

5. Güvenlik

Kişisel verilerinizin güvenliğini sağlamak amacıyla uygun teknik ve idari tedbirler alınmaktadır. Verilerinizin yetkisiz erişim, veri kaybı veya başka bir veri ihlali durumuna karşı korunması için gerekli önlemler alınmıştır.

6. İletişim

Gizlilik politikamız hakkında sorularınız veya endişeleriniz varsa, aşağıdaki iletişim bilgileri üzerinden bizimle iletişime geçebilirsiniz:

Adres: Ataköy 7-8-9-10. Kısım Mah. Çobançeşme E-5 Yan Yol Cad. No: 20/1/70 Bakırköy / İSTANBUL
Tel: 0212 706 48 81
E-Posta: info@webvo.com.tr

Bu Gizlilik Politikası ve KVKK Aydınlatma Metni, web sitemizi kullanmanızla birlikte geçerli olacaktır. Politikamızda yapılacak değişiklikler, web sitemizde yayınlandığı andan itibaren geçerli olacaktır.